سالانه ۳۶۰ میلیارد تومان خدمات رایگان به برخی نهادها در فرودگاه ارائه می‌دهیم

مدیرعامل شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران به برداشت‌های غیرمنطقی دولت و وزارت اقتصاد از حساب بانکی این شرکت اشاره کرد و گفت: در حال حاضر نقدینگی برای پرداخت به پیمانکاران نداریم.