ساعت کار متروی تهران در شب‌های قدر

ساعت کار متروی تهران در شب‌های قدر

مدیرعامل شرکت بهره برداری مترو تهران و حومه از خدمت رسانی شبانه روزی مترو تهران در لیالی قدر خبر داد.

ساعت کار متروی تهران در شب‌های قدر

(image)

مدیرعامل شرکت بهره برداری مترو تهران و حومه از خدمت رسانی شبانه روزی مترو تهران در لیالی قدر خبر داد.
ساعت کار متروی تهران در شب‌های قدر

عکس