سازمان ملل: درصدد اسکان مجدد آوارگان سوری هستیم

سازمان ملل: درصدد اسکان مجدد آوارگان سوری هستیم

«آدرین ادواردز» سخنگوی کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل روز سه شنبه اعلام کرد: درصدد اسکان مجدد بیش از ۴۵۰ هزار آواره سوری تا پایان سال ۲۰۱۸ میلادی هستیم.

سازمان ملل: درصدد اسکان مجدد آوارگان سوری هستیم

(image)

«آدرین ادواردز» سخنگوی کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل روز سه شنبه اعلام کرد: درصدد اسکان مجدد بیش از ۴۵۰ هزار آواره سوری تا پایان سال ۲۰۱۸ میلادی هستیم.
سازمان ملل: درصدد اسکان مجدد آوارگان سوری هستیم

اسکای نیوز

خبرگذاری اصفحان