ساخت خوابگاه دانشجویی با ظرفیت ۵۷۰ نفر ویژه دختران در سال جاری

ساخت خوابگاه دانشجویی با ظرفیت ۵۷۰ نفر ویژه دختران در سال جاری

مدیر دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی مشهد قدمت خوابگاه‌های دانشجویی را یکی از مشکلات این حوزه بیان کرد و گفت: با مساعدت هیات رئیسه دانشگاه علاوه بر بهسازی تاسیسات خوابگاهی، برنامه ریزی برای ساخت خوابگاه دانشجویی با ظرفیت ۵۷۰ نفر ویژه دختران در سال جاری در دستور کار قرار گرفته است.

ساخت خوابگاه دانشجویی با ظرفیت ۵۷۰ نفر ویژه دختران در سال جاری

(image)

مدیر دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی مشهد قدمت خوابگاه‌های دانشجویی را یکی از مشکلات این حوزه بیان کرد و گفت: با مساعدت هیات رئیسه دانشگاه علاوه بر بهسازی تاسیسات خوابگاهی، برنامه ریزی برای ساخت خوابگاه دانشجویی با ظرفیت ۵۷۰ نفر ویژه دختران در سال جاری در دستور کار قرار گرفته است.
ساخت خوابگاه دانشجویی با ظرفیت ۵۷۰ نفر ویژه دختران در سال جاری

خرید بک لینک

میهن دانلود