ساختمان بنیاد نخبگان استان سرانجام تعیین شد؛ افتتاح بعد از معرفی سرپرست

ساختمان بنیاد نخبگان استان سرانجام تعیین شد؛ افتتاح بعد از معرفی سرپرست
معاون رئیس جمهور: به زودی سرپرست بنیاد نخبگان خراسان رضوی را معرفی می کنیم عبدالهی- انتظار نخبگان استان روزها و ساعت های پایانی خود را پشت سر می گذارد و آن طور که از شواهد بر می آید، این بار وعده مسئولان توخالی نیست و دفتر بنیاد ملی نخبگان در خراسان رضوی به زودی فعالیت خود را آغاز می کند. سفر هفته گذشته معاون علمی و فناوری رئیس جمهور و هیئت همراه به مشهد مقدس فرصت خوبی بود تا استاندار خراسان رضوی که قبل از این وعده افتتاح دفتر استانی بنیاد نخبگان را تا پایان فصل بهار داده بود، برای تحقق این وعده تلاش …

ساختمان بنیاد نخبگان استان سرانجام تعیین شد؛ افتتاح بعد از معرفی سرپرست

معاون رئیس جمهور: به زودی سرپرست بنیاد نخبگان خراسان رضوی را معرفی می کنیم عبدالهی- انتظار نخبگان استان روزها و ساعت های پایانی خود را پشت سر می گذارد و آن طور که از شواهد بر می آید، این بار وعده مسئولان توخالی نیست و دفتر بنیاد ملی نخبگان در خراسان رضوی به زودی فعالیت خود را آغاز می کند. سفر هفته گذشته معاون علمی و فناوری رئیس جمهور و هیئت همراه به مشهد مقدس فرصت خوبی بود تا استاندار خراسان رضوی که قبل از این وعده افتتاح دفتر استانی بنیاد نخبگان را تا پایان فصل بهار داده بود، برای تحقق این وعده تلاش …
ساختمان بنیاد نخبگان استان سرانجام تعیین شد؛ افتتاح بعد از معرفی سرپرست

خرید بک لینک

خبر جدید