زیبا کلام : در صورت توافق هسته ای با آمریکا تکلیف آمریکاستیزی مان چه خواهد شد؟

  زیبا کلام : در صورت توافق هسته ای با آمریکا تکلیف آمریکاستیزی مان چه خواهد شد؟

عضو هیئت علمی دانشگاه تهران گفت:  اگر قرار باشد بر سر هسته ای که یکی از مهمترین موضوعات ۳۷ ساله کشور است به توافق برسیم ادبیات۳۷  انقلاب اسلامی ترک خواهد خورد.

  زیبا کلام : در صورت توافق هسته ای با آمریکا تکلیف آمریکاستیزی مان چه خواهد شد؟

(image)

عضو هیئت علمی دانشگاه تهران گفت:  اگر قرار باشد بر سر هسته ای که یکی از مهمترین موضوعات ۳۷ ساله کشور است به توافق برسیم ادبیات۳۷  انقلاب اسلامی ترک خواهد خورد.
  زیبا کلام : در صورت توافق هسته ای با آمریکا تکلیف آمریکاستیزی مان چه خواهد شد؟

آپدیت نود 32 ورژن 5