زیباکلام: هاشمی می‌داند که خبرگان به ریاست او رای نمی‌دهد

زیباکلام: هاشمی می‌داند که خبرگان به ریاست او رای نمی‌دهد

صادق زیباکلام، استاد دانشگاه تهران گفت: هاشمی خوب می‌داند که بسیاری از اعضای خبرگان و روحانیون همگام با او نیستند و حاضر نمی‌شوند به ریاست وی برای خبرگان رأی دهند؛ بعید به نظر می‌رسد که ایشان در شرایط عادی رأی لازم را بیاورند مگر آنکه تغییر و تحولاتی در بیرون از مجلس خبرگان اتفاق بیفتد.

زیباکلام: هاشمی می‌داند که خبرگان به ریاست او رای نمی‌دهد

(image)

صادق زیباکلام، استاد دانشگاه تهران گفت: هاشمی خوب می‌داند که بسیاری از اعضای خبرگان و روحانیون همگام با او نیستند و حاضر نمی‌شوند به ریاست وی برای خبرگان رأی دهند؛ بعید به نظر می‌رسد که ایشان در شرایط عادی رأی لازم را بیاورند مگر آنکه تغییر و تحولاتی در بیرون از مجلس خبرگان اتفاق بیفتد.
زیباکلام: هاشمی می‌داند که خبرگان به ریاست او رای نمی‌دهد

فروش بک لینک

موزیک سرا