زیباترین دربی سال‌های اخیر انتخاب شد/ از اعتراض مظلومی به داوری‌تا هدیه ۲۴ ابدی‌ به پدر همسرش

زیباترین دربی سال‌های اخیر انتخاب شد/ از اعتراض مظلومی به داوری‌تا هدیه ۲۴ ابدی‌ به پدر همسرش

برنامه نود این هفته با توجه به برگزاری دربی پایتخت بیشتر زمان خود را اختصاص به این رقابت داد و در نهایت نیز اشتباهات داوری در آن باعث سهم خواهی سرمربی آبی ها شد.

زیباترین دربی سال‌های اخیر انتخاب شد/ از اعتراض مظلومی به داوری‌تا هدیه ۲۴ ابدی‌ به پدر همسرش

(image)

برنامه نود این هفته با توجه به برگزاری دربی پایتخت بیشتر زمان خود را اختصاص به این رقابت داد و در نهایت نیز اشتباهات داوری در آن باعث سهم خواهی سرمربی آبی ها شد.
زیباترین دربی سال‌های اخیر انتخاب شد/ از اعتراض مظلومی به داوری‌تا هدیه ۲۴ ابدی‌ به پدر همسرش

خرید بک لینک

دانلود فیلم جدید