زن جوان در منزلش خفه شد/ قصد قاتل، ظاهرسازی خودکشی بوده است

زن جوان در منزلش خفه شد/ قصد قاتل، ظاهرسازی خودکشی بوده است

شب به منزل برگشتم از پشت در صدای گریه دختر یک ساله‌ام را شنیدم، زمانیکه زنگ زدم، دختر ۳ ساله‌ام در را باز کرد؛ از او پرسیدم مادرت کجاست، گفت در اتاق خوابیده است؛‌ به محض اینکه وارد اتاق شدم.

زن جوان در منزلش خفه شد/ قصد قاتل، ظاهرسازی خودکشی بوده است

(image)

شب به منزل برگشتم از پشت در صدای گریه دختر یک ساله‌ام را شنیدم، زمانیکه زنگ زدم، دختر ۳ ساله‌ام در را باز کرد؛ از او پرسیدم مادرت کجاست، گفت در اتاق خوابیده است؛‌ به محض اینکه وارد اتاق شدم.
زن جوان در منزلش خفه شد/ قصد قاتل، ظاهرسازی خودکشی بوده است

بازی