زنده شدن خاطرات بازیگران «معصومیت از دست رفته» در شبکه مستند

زنده شدن خاطرات بازیگران «معصومیت از دست رفته» در شبکه مستند

مجموعه «تماشا» شبکه مستند، پشت صحنه سریال «معصومیت از دست رفته» ساخته داوود میرباقری را پخش می‌کند.

زنده شدن خاطرات بازیگران «معصومیت از دست رفته» در شبکه مستند

(image)

مجموعه «تماشا» شبکه مستند، پشت صحنه سریال «معصومیت از دست رفته» ساخته داوود میرباقری را پخش می‌کند.
زنده شدن خاطرات بازیگران «معصومیت از دست رفته» در شبکه مستند

کانون نماز