زندانی افغان گوانتانامو آزاد می‌شود

زندانی افغان گوانتانامو آزاد می‌شود

کمیته بررسی موارد عفو در زندان گوانتانامو، دستور آزادی «عبیدالله» زندانی افغان که از سال ۲۰۰۲ به اتهام جنایات جنگی در این زندان نگه‌داری می‌شد را صادر کرده است.

زندانی افغان گوانتانامو آزاد می‌شود

(image)

کمیته بررسی موارد عفو در زندان گوانتانامو، دستور آزادی «عبیدالله» زندانی افغان که از سال ۲۰۰۲ به اتهام جنایات جنگی در این زندان نگه‌داری می‌شد را صادر کرده است.
زندانی افغان گوانتانامو آزاد می‌شود

اخبار دنیای دیجیتال