زمین‌لرزه بجنورد را لرزاند/ کوه ریزش کرد

زمین‌لرزه بجنورد را لرزاند/ کوه ریزش کرد

زمین‌لرزه‌ای به قدرت ۵ ریشتر بجنورد را لرزاند.

زمین‌لرزه بجنورد را لرزاند/ کوه ریزش کرد

(image)

زمین‌لرزه‌ای به قدرت ۵ ریشتر بجنورد را لرزاند.
زمین‌لرزه بجنورد را لرزاند/ کوه ریزش کرد

خرید فیلتر شکن

شهر خبر