زمان توافق نهایی استقلال با پادوانی اعلام شد

زمان توافق نهایی استقلال با پادوانی اعلام شد

پیش بینی می شود مدیربرنامه های پادوانی فردا برای امضای قرارداد موکلش به باشگاه استقلال برود.

زمان توافق نهایی استقلال با پادوانی اعلام شد

(image)

پیش بینی می شود مدیربرنامه های پادوانی فردا برای امضای قرارداد موکلش به باشگاه استقلال برود.
زمان توافق نهایی استقلال با پادوانی اعلام شد

مدلینگ