زمان بندی مهم‌ترین عامل شکست و یا موفقیت یک کسب و کار استارتاپی

یک مربی استارتاپ با اشاره به این موضوع که زمان بندی مهم‌ترین عامل شکست و یا موفقیت یک کسب و کار استارتاپی است، گفت: زمانی بندی ۴۲ درصد، تیم اجرایی و مدیریت ۳۲ درصد، ایده ۲۸ درصد و سرمایه ۱۴ درصد در موفقیت و شکست یک کمپانی اثرگذار خواهد بود.