زمان بازگشت کی روش به ایران مشخص شد

زمان بازگشت کی روش به ایران مشخص شد
سرمربی پرتغالی تیم ملی بعد از تعطیلات تابستانی و مرخصی طولانی مدت، هفته آینده وارد ایران می‌شود تا مقدمات اردوی آتی را فراهم کند.

زمان بازگشت کی روش به ایران مشخص شد

سرمربی پرتغالی تیم ملی بعد از تعطیلات تابستانی و مرخصی طولانی مدت، هفته آینده وارد ایران می‌شود تا مقدمات اردوی آتی را فراهم کند.
زمان بازگشت کی روش به ایران مشخص شد