زلزله ۴.۳ ریشتری و ۴ پس لرزه خوی را لرزاند

زلزله ۴.۳ ریشتری و ۴ پس لرزه خوی را لرزاند

ارومیه – دقایقی پیش وقوع زمین لرزه ای به وسعت ۴.۳ ریشتر شهرستان خوی در آذربایجان غربی را لرزاند.

زلزله ۴.۳ ریشتری و ۴ پس لرزه خوی را لرزاند

(image)

ارومیه – دقایقی پیش وقوع زمین لرزه ای به وسعت ۴.۳ ریشتر شهرستان خوی در آذربایجان غربی را لرزاند.
زلزله ۴.۳ ریشتری و ۴ پس لرزه خوی را لرزاند

میهن دانلود