زلزله آمل را لرزاند

زلزله آمل را لرزاند

زلزله ای به قدرت ۳ ریشتر آمل را لرزاند.

زلزله آمل را لرزاند

(image)

زلزله ای به قدرت ۳ ریشتر آمل را لرزاند.
زلزله آمل را لرزاند

خبرگزاری مهر