زباله های پلاستیکی؛ قاتل خاموش محیط زیست

زباله های پلاستیکی؛ قاتل خاموش محیط زیست

عضو هیات علمی دانشکده محیط زیست گفت: درختچه ها و بوته های ارزشمند کویری میخ های استوار سازی کویر و تثبیت کننده شن های روان هستند و از بین رفتن آن ها طوفان های رملی و ریز گردها را افزایش خواهد داد.

زباله های پلاستیکی؛ قاتل خاموش محیط زیست

(image)

عضو هیات علمی دانشکده محیط زیست گفت: درختچه ها و بوته های ارزشمند کویری میخ های استوار سازی کویر و تثبیت کننده شن های روان هستند و از بین رفتن آن ها طوفان های رملی و ریز گردها را افزایش خواهد داد.
زباله های پلاستیکی؛ قاتل خاموش محیط زیست

دانلود آهنگ جدید

دانلود موزیک