زابل، ونیز شد+عکس

زابل، ونیز شد+عکس

بارش باران در شهر زابل واقع در استان سیستان و بلوچستان، منظره این شهر را شبیه شهر ونیز ایتالیا کرد.

زابل، ونیز شد+عکس

(image)

بارش باران در شهر زابل واقع در استان سیستان و بلوچستان، منظره این شهر را شبیه شهر ونیز ایتالیا کرد.
زابل، ونیز شد+عکس

free download movie

استخدام ایران