رییس جمهور کرواسی سه شنبه وارد تهران می شود

رییس جمهور کرواسی سه شنبه وارد تهران می شود

پرویز اسماعیلی گفت: رییس جمهوری کرواسی به دعوت رسمی حسن روحانی رییس جمهور کشورمان و برای دیداری سه روزه، عصر سه شنبه وارد تهران می شود.

رییس جمهور کرواسی سه شنبه وارد تهران می شود

(image)

پرویز اسماعیلی گفت: رییس جمهوری کرواسی به دعوت رسمی حسن روحانی رییس جمهور کشورمان و برای دیداری سه روزه، عصر سه شنبه وارد تهران می شود.
رییس جمهور کرواسی سه شنبه وارد تهران می شود

فروش بک لینک