ریاست کفاشیان بر فدراسیون «مرگ فوتبال» است

ریاست کفاشیان بر فدراسیون «مرگ فوتبال» است

سرمربی تیم فوتبال تراکتورسازی گفت: این مرگ فوتبال ماست که کفاشیان رئیس فدراسیون فوتبالش باشد، ما افرادی مثل دادکان و مصطفوی داریم اما یک نفر از دو و میدانی رئیس فدراسیون فوتبال می‌شود.

ریاست کفاشیان بر فدراسیون «مرگ فوتبال» است

(image)

سرمربی تیم فوتبال تراکتورسازی گفت: این مرگ فوتبال ماست که کفاشیان رئیس فدراسیون فوتبالش باشد، ما افرادی مثل دادکان و مصطفوی داریم اما یک نفر از دو و میدانی رئیس فدراسیون فوتبال می‌شود.
ریاست کفاشیان بر فدراسیون «مرگ فوتبال» است

بک لینک