رژیم صهیونیستی نمازگزاران فلسطینی را به مسجد الاقصی راه نداد

رژیم صهیونیستی نمازگزاران فلسطینی را به مسجد الاقصی راه نداد

مسئولان رژیم اشغالگر در دومین جمعه ماه مبارک رمضان، صدها شهروند فلسطینی را از ورود به شهر قدس برای به جا آوردن نماز جمعه در مسجد الاقصی منع کردند.

رژیم صهیونیستی نمازگزاران فلسطینی را به مسجد الاقصی راه نداد

(image)

مسئولان رژیم اشغالگر در دومین جمعه ماه مبارک رمضان، صدها شهروند فلسطینی را از ورود به شهر قدس برای به جا آوردن نماز جمعه در مسجد الاقصی منع کردند.
رژیم صهیونیستی نمازگزاران فلسطینی را به مسجد الاقصی راه نداد

فیلم سریال آهنگ