رژیم صهیونیستی نبرد با حزب‌الله و حماس را تمرین کرد

رژیم صهیونیستی نبرد با حزب‌الله و حماس را تمرین کرد

دستگاه امنیتی رژیم صهیونیستی برای مقابله با نبرد پیش رو با حزب الله و حماس با شبیه سازی حملات سنگین موشکی مقاومت به سرزمین‌های اشغالی مقابله با آنها را تمرین کرد.

رژیم صهیونیستی نبرد با حزب‌الله و حماس را تمرین کرد

(image)

دستگاه امنیتی رژیم صهیونیستی برای مقابله با نبرد پیش رو با حزب الله و حماس با شبیه سازی حملات سنگین موشکی مقاومت به سرزمین‌های اشغالی مقابله با آنها را تمرین کرد.
رژیم صهیونیستی نبرد با حزب‌الله و حماس را تمرین کرد

استخدام