رونمایی ناسا از فناوری جدید اینترنتی در ایستگاه فضایی بین‌المللی

رونمایی ناسا از فناوری جدید اینترنتی در ایستگاه فضایی بین‌المللی

بوسیله یک فناوری جدید اینترنتی ناسا سرعت انتقال اطلاعات در فضا به طور چشمگیری افزایش می‌یابد.

رونمایی ناسا از فناوری جدید اینترنتی در ایستگاه فضایی بین‌المللی

(image)

بوسیله یک فناوری جدید اینترنتی ناسا سرعت انتقال اطلاعات در فضا به طور چشمگیری افزایش می‌یابد.
رونمایی ناسا از فناوری جدید اینترنتی در ایستگاه فضایی بین‌المللی

فیلم سریال آهنگ