رونمایی از کتاب فلسفه علم اصول اثر آیت الله آملی لاریجانی

رونمایی از کتاب فلسفه علم اصول اثر آیت الله آملی لاریجانی

کتاب فلسفه علم اصول اثر آیت الله آملی لاریجانی امروز در پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی رونمایی شد.

رونمایی از کتاب فلسفه علم اصول اثر آیت الله آملی لاریجانی

(image)

کتاب فلسفه علم اصول اثر آیت الله آملی لاریجانی امروز در پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی رونمایی شد.
رونمایی از کتاب فلسفه علم اصول اثر آیت الله آملی لاریجانی

اخبار دنیای موبایل و تکنولوژی