رونق کشور در افزایش تولید و توجه به اصول اقتصادی مقاومتی دارد

رونق کشور در افزایش تولید و توجه به اصول اقتصادی مقاومتی دارد
حجت الاسلام و المسلمین سید ابراهیم رئیسی چهارشنبه شب در دیدار با تعدادی از نخبگان خراسان جنوبی در بیرجند افزود: توجه به اهداف و دستیابی به اصول اقتصاد مقاومتی تنها راه خروج جامعه از مشکلات موجود است.
وی با بیان اینکه آستان قدس رضوی به برکت وجود هشتمین امام شیعیان در عرصه اقتصادی نیز فعالیت دارد، یادآور شد: البته اقدام اقتصادی اصل نیست بلکه رسالت اصلی این نهاد کاملا فرهنگی است.
وی تاکید کرد: آستان قدس رضوی وظیفه دارد برای معرفی فرهنگ اهل بیت و معارف قرآنی و ماموریت هایی که مقام معظم رهبری برای مستمندان …

رونق کشور در افزایش تولید و توجه به اصول اقتصادی مقاومتی دارد

حجت الاسلام و المسلمین سید ابراهیم رئیسی چهارشنبه شب در دیدار با تعدادی از نخبگان خراسان جنوبی در بیرجند افزود: توجه به اهداف و دستیابی به اصول اقتصاد مقاومتی تنها راه خروج جامعه از مشکلات موجود است.
وی با بیان اینکه آستان قدس رضوی به برکت وجود هشتمین امام شیعیان در عرصه اقتصادی نیز فعالیت دارد، یادآور شد: البته اقدام اقتصادی اصل نیست بلکه رسالت اصلی این نهاد کاملا فرهنگی است.
وی تاکید کرد: آستان قدس رضوی وظیفه دارد برای معرفی فرهنگ اهل بیت و معارف قرآنی و ماموریت هایی که مقام معظم رهبری برای مستمندان …
رونق کشور در افزایش تولید و توجه به اصول اقتصادی مقاومتی دارد

خبر جدید