رونالدو بعد از حضور توفانی مقابل سلتا حادثه ساز شد

کریس رونالدو بعد از توفانی که مقابل سلتاویگو به پا کرد،بار دیگر خبرساز شد.