روشی ساده برای افزایش امنیت تلگرام

روشی ساده برای افزایش امنیت تلگرام

اگر با وجود داشتن کد امنیتی ارسال شده توسط تلگرام اکانت شما در وسیله دیگری فعال شد باید برخی ترفندها را زد.

روشی ساده برای افزایش امنیت تلگرام

(image)

اگر با وجود داشتن کد امنیتی ارسال شده توسط تلگرام اکانت شما در وسیله دیگری فعال شد باید برخی ترفندها را زد.
روشی ساده برای افزایش امنیت تلگرام

کرمان نیوز