روستاها امکانات داشته باشند مهاجرت متوقف می‌شود/ با افزایش بهره‌وری آب تولید محصولات کشاورزی ۳ برابر خواهد شد

روستاها امکانات داشته باشند مهاجرت متوقف می‌شود/ با افزایش بهره‌وری آب تولید محصولات کشاورزی ۳ برابر خواهد شد

یک کارشناس اقتصاد مقاومتی گفت: برای اجرای اقتصاد مقاومتی در کشاورزی فاکتورهایی از جمله یکپارچه سازی زمین های کشاورزی و جلوگیری از مهاجرت از اهمیت بالایی برخوردار است.

روستاها امکانات داشته باشند مهاجرت متوقف می‌شود/ با افزایش بهره‌وری آب تولید محصولات کشاورزی ۳ برابر خواهد شد

(image)

یک کارشناس اقتصاد مقاومتی گفت: برای اجرای اقتصاد مقاومتی در کشاورزی فاکتورهایی از جمله یکپارچه سازی زمین های کشاورزی و جلوگیری از مهاجرت از اهمیت بالایی برخوردار است.
روستاها امکانات داشته باشند مهاجرت متوقف می‌شود/ با افزایش بهره‌وری آب تولید محصولات کشاورزی ۳ برابر خواهد شد

دانلود سریال و آهنگ