روز‌ه‌داری مسلمانان در کشورهایی که غروب کوتاه دارند چه گونه است؟

روز‌ه‌داری مسلمانان در کشورهایی که غروب کوتاه دارند چه گونه است؟

مطابق نظرات مراجع تقلید زمان افطار ماه مبارک رمضان در سوئد متفاوت است، برخی روزه‌داران متناسب با وقت شرعی کربلا، برخی بر اساس وقت شرعی مشهد مقدس و برخی دیگر به وقت تهران یا شهرهای دیگر افطار می‌کنند.

روز‌ه‌داری مسلمانان در کشورهایی که غروب کوتاه دارند چه گونه است؟

(image)

مطابق نظرات مراجع تقلید زمان افطار ماه مبارک رمضان در سوئد متفاوت است، برخی روزه‌داران متناسب با وقت شرعی کربلا، برخی بر اساس وقت شرعی مشهد مقدس و برخی دیگر به وقت تهران یا شهرهای دیگر افطار می‌کنند.
روز‌ه‌داری مسلمانان در کشورهایی که غروب کوتاه دارند چه گونه است؟

موزیک سرا