روحانی می‌خواهد «قهرمان کنسرت» لقب بگیرد تا «اشتغال»

روحانی می‌خواهد «قهرمان کنسرت» لقب بگیرد تا «اشتغال»

اگر اينطور باشد لابد فكر اين را هم كرده كه مردم بگويند او تصميم گرفت قهرمان كنسرت باشد به اين دليل كه نمي توانست في المثل “قهرمان اشتغال” يا “قهرمان امنيت” باشد.

روحانی می‌خواهد «قهرمان کنسرت» لقب بگیرد تا «اشتغال»

(image)

اگر اينطور باشد لابد فكر اين را هم كرده كه مردم بگويند او تصميم گرفت قهرمان كنسرت باشد به اين دليل كه نمي توانست في المثل “قهرمان اشتغال” يا “قهرمان امنيت” باشد.
روحانی می‌خواهد «قهرمان کنسرت» لقب بگیرد تا «اشتغال»

خبر جدید