روحانی مهمان مردم آذربایجان غربی می‌شو

روحانی مهمان مردم آذربایجان غربی می‌شو

رئیس‌جمهور در قالب بیست‌ و هشتمین سفر استانی دهم خرداد به استان آذبایجان غربی سفر می‌کند.

روحانی مهمان مردم آذربایجان غربی می‌شو

(image)

رئیس‌جمهور در قالب بیست‌ و هشتمین سفر استانی دهم خرداد به استان آذبایجان غربی سفر می‌کند.
روحانی مهمان مردم آذربایجان غربی می‌شو

عکس