روحانی فروردین ۹۵ به پاکستان سفر می‌کند

رییس جمهور ایران قرار است در راستای تقویت روابط تهران و اسلام آباد فروردین ماه ۹۵ به پاکستان مسافرت نماید.