روایت مجتهد از ارتباط عربستان با سقوط هواپیمای مصری

روایت مجتهد از ارتباط عربستان با سقوط هواپیمای مصری

فعال مشهور عربستانی در شبکه‌های اجتماعی، اطلاعات حیرت‌آوری درباره سرنگونی هواپیمای مصری منتشر کرد و انگشت اتهام را به سمت برخی طرفها -بدون ذکر نام آنها- نشانه گرفت.

روایت مجتهد از ارتباط عربستان با سقوط هواپیمای مصری

(image)

فعال مشهور عربستانی در شبکه‌های اجتماعی، اطلاعات حیرت‌آوری درباره سرنگونی هواپیمای مصری منتشر کرد و انگشت اتهام را به سمت برخی طرفها -بدون ذکر نام آنها- نشانه گرفت.
روایت مجتهد از ارتباط عربستان با سقوط هواپیمای مصری

فیلم سریال آهنگ