روایت حجت الاسلام شهیدی از دیدار رهبرانقلاب با خانواده شهدای مدافع حرم

روایت حجت الاسلام شهیدی از دیدار رهبرانقلاب با خانواده شهدای مدافع حرم

رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران همه شهدا اعم از ایرانی و غیر ایرانی را عزیز خواند و تأکید کرد: برای ما شهید، شهید است همه برای یک هدف و در یک جبهه حرکت کردند، بنابراین همه شهدا از نگاه بنیاد شهید، یکسان هستند.

روایت حجت الاسلام شهیدی از دیدار رهبرانقلاب با خانواده شهدای مدافع حرم

(image)

رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران همه شهدا اعم از ایرانی و غیر ایرانی را عزیز خواند و تأکید کرد: برای ما شهید، شهید است همه برای یک هدف و در یک جبهه حرکت کردند، بنابراین همه شهدا از نگاه بنیاد شهید، یکسان هستند.
روایت حجت الاسلام شهیدی از دیدار رهبرانقلاب با خانواده شهدای مدافع حرم

فیلم سریال آهنگ