روایت جهانگیری از بی آبرویی ترامپ

روایت جهانگیری از بی آبرویی ترامپ
ایسنا/ معاون اول رئیس جمهور با انتقاد از اقدام رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا مبنی بر خروج از معاهده زیست محیطی پاریس اظهار کرد: کاری که رئیس جمهور آمریکا کرد و خودرا از توافق پاریس کنار کشید، موجب ایجاد بی آبرویی و بی اعتباری برای او شد.
اسحاق جهانگیری ظهر امروز در جلسه تکریم و معارفه رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست با اشاره به برگزاری جلسات مختلف در مجلس شورای اسلامی با حضور وزرای پیشنهادی دولت و بیان برنامه های وزرا در کمیسیون های اختصاصی اظهار کرد: در حال حاضر فرصت مناسبی در مجلس ایجاد شده که وزرای پیشنهادی به کمک رسانه ها فرصت ارائه برنامه و طرح مسائل کشور را پیدا کرده اند. در همین زمینه امیدوار هستم که گفتن مسائل کشور برای مردم و به ویژه نخبگان جامعه فرصت همدلی و همراهی بیشتری میان دولت و مردم ایجاد کند.
وی با بیان اینکه در دولت یازدهم و دوازدهم بزرگترین و مهمترین سرمایه در اختیار رئیس جمهوری، اعتماد بسیار گسترده ای است که وجود دارد، خاطر نشان کرد: دولت قدر این سرمایه بزرگ اجتماعی را می داند و همه تلاش خود را می کند که به مطالبات و خواست های مردم جامع عمل بپوشاند.
معاون اول …

روایت جهانگیری از بی آبرویی ترامپ

ایسنا/ معاون اول رئیس جمهور با انتقاد از اقدام رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا مبنی بر خروج از معاهده زیست محیطی پاریس اظهار کرد: کاری که رئیس جمهور آمریکا کرد و خودرا از توافق پاریس کنار کشید، موجب ایجاد بی آبرویی و بی اعتباری برای او شد.
اسحاق جهانگیری ظهر امروز در جلسه تکریم و معارفه رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست با اشاره به برگزاری جلسات مختلف در مجلس شورای اسلامی با حضور وزرای پیشنهادی دولت و بیان برنامه های وزرا در کمیسیون های اختصاصی اظهار کرد: در حال حاضر فرصت مناسبی در مجلس ایجاد شده که وزرای پیشنهادی به کمک رسانه ها فرصت ارائه برنامه و طرح مسائل کشور را پیدا کرده اند. در همین زمینه امیدوار هستم که گفتن مسائل کشور برای مردم و به ویژه نخبگان جامعه فرصت همدلی و همراهی بیشتری میان دولت و مردم ایجاد کند.
وی با بیان اینکه در دولت یازدهم و دوازدهم بزرگترین و مهمترین سرمایه در اختیار رئیس جمهوری، اعتماد بسیار گسترده ای است که وجود دارد، خاطر نشان کرد: دولت قدر این سرمایه بزرگ اجتماعی را می داند و همه تلاش خود را می کند که به مطالبات و خواست های مردم جامع عمل بپوشاند.
معاون اول …
روایت جهانگیری از بی آبرویی ترامپ