روایتی خواندنی از دیدار عیدانه رهبر انقلاب با مسئولان/ انگشتری که قبل از مراسم اهدا شد و مواجهه آقا با واژه «دگراندیش»

روایتی خواندنی از دیدار عیدانه رهبر انقلاب با مسئولان/ انگشتری که قبل از مراسم اهدا شد و مواجهه آقا با واژه «دگراندیش»

سپهر خلجی مدیر روابط عمومی دفتر رهبری حاشیه‌نگاری دیدار منتشر نشده ۲۴/۱/۱۳۹۵ جمعی از مدیران نظام با رهبر معظم انقلاب را منتشر کرد.

روایتی خواندنی از دیدار عیدانه رهبر انقلاب با مسئولان/ انگشتری که قبل از مراسم اهدا شد و مواجهه آقا با واژه «دگراندیش»

(image)

سپهر خلجی مدیر روابط عمومی دفتر رهبری حاشیه‌نگاری دیدار منتشر نشده ۲۴/۱/۱۳۹۵ جمعی از مدیران نظام با رهبر معظم انقلاب را منتشر کرد.
روایتی خواندنی از دیدار عیدانه رهبر انقلاب با مسئولان/ انگشتری که قبل از مراسم اهدا شد و مواجهه آقا با واژه «دگراندیش»

خرید بک لینک

فیلم سریال آهنگ