رقابت‌ها را به رفاقت تبدیل کنیم/ دولت یازدهم فراجناحی است

رقابت‌ها را به رفاقت تبدیل کنیم/ دولت یازدهم فراجناحی است

رییس جمهوری، همه جناح‌های سیاسی کشور را برای رسیدن به اهداف ملی و انقلابی و رفع مسایل اساسی کشور، به اتحاد و وحدت فراخواند و گفت: رقابت های سیاسی با پایان فصل انتخابات باید جای خود را به رفاقت بدهند.

رقابت‌ها را به رفاقت تبدیل کنیم/ دولت یازدهم فراجناحی است

(image)

رییس جمهوری، همه جناح‌های سیاسی کشور را برای رسیدن به اهداف ملی و انقلابی و رفع مسایل اساسی کشور، به اتحاد و وحدت فراخواند و گفت: رقابت های سیاسی با پایان فصل انتخابات باید جای خود را به رفاقت بدهند.
رقابت‌ها را به رفاقت تبدیل کنیم/ دولت یازدهم فراجناحی است

تکنولوژی جدید