رفیق‌دوست: تا دولت نگاه خود را از آمریکا برندارد، کوتاه نمی‎آییم

رفیق‌دوست: تا دولت نگاه خود را از آمریکا برندارد، کوتاه نمی‎آییم

وزیر سپاه در دوران دفاع مقدس گفت: دولت باید نگاه خود را از آمریکا به مردم معطوف کند و تا زمانی که این اتفاق رخ ندهد ما بر مواضع خود پافشاری خواهیم کرد.

رفیق‌دوست: تا دولت نگاه خود را از آمریکا برندارد، کوتاه نمی‎آییم

(image)

وزیر سپاه در دوران دفاع مقدس گفت: دولت باید نگاه خود را از آمریکا به مردم معطوف کند و تا زمانی که این اتفاق رخ ندهد ما بر مواضع خود پافشاری خواهیم کرد.
رفیق‌دوست: تا دولت نگاه خود را از آمریکا برندارد، کوتاه نمی‎آییم

مرکز فیلم