رضایت سوئیس و رومانی از تساوی یک بر یک

رضایت سوئیس و رومانی از تساوی یک بر یک

دو تیم ملی فوتبال سوئیس و رومانی به تساوی یک بر یک راضی شدند تا بازی سوم خود را در گروه اول ملاک صعود قرار دهند.

رضایت سوئیس و رومانی از تساوی یک بر یک

(image)

دو تیم ملی فوتبال سوئیس و رومانی به تساوی یک بر یک راضی شدند تا بازی سوم خود را در گروه اول ملاک صعود قرار دهند.
رضایت سوئیس و رومانی از تساوی یک بر یک

تکنولوژی جدید