رسیدن به نظم، قانون و عدم تبعیض از اولویت‌های دانشگاه هنر است/ مسیر تحقق اهداف را درست طی کرده‌ایم

رئیس دانشگاه هنر اصفهان گفت: تلاش می‌کنیم در سال ۹۵ به اولین دستاوردها اعم از منظم شدن، قانونی شدن، در مسیر خود قرارگرفتن و عدم تبعیض در مواردی که خواسته یا ناخواسته پیش آمده است؛ برسیم.