رستم وندی؛ قائم مقام وزیر کشور در امور اجتماعی و فرهنگی شد

رستم وندی؛ قائم مقام وزیر کشور در امور اجتماعی و فرهنگی شد

تقی رستم وندی در حکمی از سوی وزیر کشور به عنوان قائم مقام وزیر در امور اجتماعی و فرهنگی منصوب شد.

رستم وندی؛ قائم مقام وزیر کشور در امور اجتماعی و فرهنگی شد

(image)

تقی رستم وندی در حکمی از سوی وزیر کشور به عنوان قائم مقام وزیر در امور اجتماعی و فرهنگی منصوب شد.
رستم وندی؛ قائم مقام وزیر کشور در امور اجتماعی و فرهنگی شد

فانتزی