رسانه‌ها با جنبه‌‌های اخلاقی سروکار دارند

رسانه‌ها با جنبه‌‌های اخلاقی سروکار دارند

معاون فرهنگی قوه قضاییه گفت: در دنیای غرب آنچه بیشتر تبلیغ می‌شود عمدتاً دارای نگرش منفعت‌گرایانه است و رسانه‌ها بیشتر با جنبه‌های اخلاقی سروکار دارند.

رسانه‌ها با جنبه‌‌های اخلاقی سروکار دارند

(image)

معاون فرهنگی قوه قضاییه گفت: در دنیای غرب آنچه بیشتر تبلیغ می‌شود عمدتاً دارای نگرش منفعت‌گرایانه است و رسانه‌ها بیشتر با جنبه‌های اخلاقی سروکار دارند.
رسانه‌ها با جنبه‌‌های اخلاقی سروکار دارند

بک لینک رنک 1

آهنگ جدید