رد پای افسران بلندپایه عراق در انفجار «کراده»

رد پای افسران بلندپایه عراق در انفجار «کراده»

عضو کمیته امنیتی و دفاعی عراق در گفت‌وگو با خبرگزاری اسپوتنیک روسیه، گفت: افسران بلندپایه عراقی در وزارت کشور و فرماندهی عملیات بغداد در انفجار تروریستی الکراده که منجر به کشته و زخمی شدن بیش از ۳۰۰ نفر شد، نقش داشته‌اند.

رد پای افسران بلندپایه عراق در انفجار «کراده»

(image)

عضو کمیته امنیتی و دفاعی عراق در گفت‌وگو با خبرگزاری اسپوتنیک روسیه، گفت: افسران بلندپایه عراقی در وزارت کشور و فرماندهی عملیات بغداد در انفجار تروریستی الکراده که منجر به کشته و زخمی شدن بیش از ۳۰۰ نفر شد، نقش داشته‌اند.
رد پای افسران بلندپایه عراق در انفجار «کراده»