«رحمانی فضلی» دارای نگرش سیستمی و جامع نگر است

«رحمانی فضلی» دارای نگرش سیستمی و جامع نگر است
نماینده مردم پاوه در مجلس، گفت:رحمانی فضلی دارای نگرش سیستمی و قدرت تحلیل در مسائل و پدیده های سیاسی است.
به گزارش استادنیوز ، شهاب نادری نماینده مردم پاوه در مجلس شورای اسلامی، امروز (شنبه ۲۸ مرداد)در صحن علنی مجلس در موافقت با عبدالرضا رحمانی فضلی گزینه پیشنهادی دولت برای تصدی وزیر کشور، اظهار داشت: وزارت کشور در جمهوری اسلامی ایران به عنوان بزرگترین وزارت و تحت عنوان وزیر الوزرا شناخته می شود چون طیف وسیعی از مسئولیت ها از جمله امنیت، سیاسی اجتماعی و حقوق شهروندی را دربر می گیرد.
وی افزود: همچنین وزیر کشور مسئولیت مهم ترین نماد مشارکت سیاسی یعنی انتخابات را به عنوان مجری بر عهده دارد. رئیس جمهور و نخبگان کشور به آقای رحمانی فضلی که مسئولیت این هماهنگی ها را بر عهده دارد نمره قابل قبولی داده اند.
نماینده مردم پاوه در مجلس، تصریح کرد: آقای رحمانی فضلی دارای نگرش سیستمی و قدرت تحلیل در مسائل و پدیده های سیاسی است. وی به جای تحلیل خطی دارای تفکر جامع نگر است یعنی داده های اجتماعی، سیاسی و اقتصادی را با هم و در کنار هم چینش و تحلیل می کند.
نادری با بیان اینکه آقای رحمانی فضلی …

«رحمانی فضلی» دارای نگرش سیستمی و جامع نگر است

نماینده مردم پاوه در مجلس، گفت:رحمانی فضلی دارای نگرش سیستمی و قدرت تحلیل در مسائل و پدیده های سیاسی است.
به گزارش استادنیوز ، شهاب نادری نماینده مردم پاوه در مجلس شورای اسلامی، امروز (شنبه ۲۸ مرداد)در صحن علنی مجلس در موافقت با عبدالرضا رحمانی فضلی گزینه پیشنهادی دولت برای تصدی وزیر کشور، اظهار داشت: وزارت کشور در جمهوری اسلامی ایران به عنوان بزرگترین وزارت و تحت عنوان وزیر الوزرا شناخته می شود چون طیف وسیعی از مسئولیت ها از جمله امنیت، سیاسی اجتماعی و حقوق شهروندی را دربر می گیرد.
وی افزود: همچنین وزیر کشور مسئولیت مهم ترین نماد مشارکت سیاسی یعنی انتخابات را به عنوان مجری بر عهده دارد. رئیس جمهور و نخبگان کشور به آقای رحمانی فضلی که مسئولیت این هماهنگی ها را بر عهده دارد نمره قابل قبولی داده اند.
نماینده مردم پاوه در مجلس، تصریح کرد: آقای رحمانی فضلی دارای نگرش سیستمی و قدرت تحلیل در مسائل و پدیده های سیاسی است. وی به جای تحلیل خطی دارای تفکر جامع نگر است یعنی داده های اجتماعی، سیاسی و اقتصادی را با هم و در کنار هم چینش و تحلیل می کند.
نادری با بیان اینکه آقای رحمانی فضلی …
«رحمانی فضلی» دارای نگرش سیستمی و جامع نگر است