ربروف: پرسپولیس قوی است/ با یک بازی سطح بالا روبرو خواهیم بود

ربروف: پرسپولیس قوی است/ با یک بازی سطح بالا روبرو خواهیم بود
سرمربی تیم فوتبال الاهلی گفت: پرسپولیس یک تیم بسیار قوی است و ما تلاش خودمان را می‌کنیم تا برابر این حریف، بازی خودمان را به نحو احسن اجرا کنیم.

ربروف: پرسپولیس قوی است/ با یک بازی سطح بالا روبرو خواهیم بود

سرمربی تیم فوتبال الاهلی گفت: پرسپولیس یک تیم بسیار قوی است و ما تلاش خودمان را می‌کنیم تا برابر این حریف، بازی خودمان را به نحو احسن اجرا کنیم.
ربروف: پرسپولیس قوی است/ با یک بازی سطح بالا روبرو خواهیم بود