راه های استان البرز پرترافیک شد

معاون راهداری استان البرز از ترافیک سنگین در راه های این استان ازجمله بزرگراه تهران – کرج خبرداد.