راه اندازی قرارگاه جوانمرد برای کمک به خانواده‌های نیازمند

راه اندازی قرارگاه جوانمرد برای کمک به خانواده‌های نیازمند

شهردار منطقه ۷ از راه اندازی قرارگاه جوانمرد در سرای محله نظام آباد با هدف شناسایی و کمک به خانواده های محروم و بی بضاعت خبر داد.

راه اندازی قرارگاه جوانمرد برای کمک به خانواده‌های نیازمند

(image)

شهردار منطقه ۷ از راه اندازی قرارگاه جوانمرد در سرای محله نظام آباد با هدف شناسایی و کمک به خانواده های محروم و بی بضاعت خبر داد.
راه اندازی قرارگاه جوانمرد برای کمک به خانواده‌های نیازمند

موزیک سرا