رابرت دنیرو کارگردانی تئاتر را تجربه می‌کند

رابرت دنیرو کارگردانی تئاتر را تجربه می‌کند

رابرت دنیرو بازیگر سرشناس سینما با کارگردانی «قصه برانکس» برای اولین بار کارگردانی تئاتر را تجربه می‌کند.

رابرت دنیرو کارگردانی تئاتر را تجربه می‌کند

(image)

رابرت دنیرو بازیگر سرشناس سینما با کارگردانی «قصه برانکس» برای اولین بار کارگردانی تئاتر را تجربه می‌کند.
رابرت دنیرو کارگردانی تئاتر را تجربه می‌کند

فانتزی