رئیس جمهور به جمع راهپیمایان روز قدس پیوست

رئیس جمهور به جمع راهپیمایان روز قدس پیوست

رئیس‌جمهور دقایقی قبل در راهپیمایی روز جهانی قدس حضور یافت.

رئیس جمهور به جمع راهپیمایان روز قدس پیوست

(image)

رئیس‌جمهور دقایقی قبل در راهپیمایی روز جهانی قدس حضور یافت.
رئیس جمهور به جمع راهپیمایان روز قدس پیوست

خرید کریو

هنر